Αρθρωτική ανάλυση με παλατογράφο και υπερήχους

A. Παραδείγματα ηλεκτροπαλατογραφημάτων (EPG) σε 6 διαλέκτους: Αθήνα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Λάρισα, Κοζάνη, Ιωάννινα.


Sound: “kosa” – Peloponesse


Sound: “sola” – Larisa – live blackjack early payout baccaratboard.com


Sound: “zimatistos” – Kozani


Sound: “zarkos” – Ipiros


Sound: “xionia” – Kriti


Sound: “xionia” – Larisa


Sound: “xionia” – Kozani


Sound: “xionia” – Ipiros


Sound: “xionia” – Athens


Sound: “xionia” – Peloponesse


Sound: “xera” – Kriti


Ultrasound: “gise” – Athens


Ultrasound: “portoni” – Peloponesse


Ultrasound: “katopi” – Epirus


Ultrasound: “gazepi” – Kriti


Ultrasound: “bebes” – Peloponesse


Ultrasound: “bebes” – Athens


Ultrasound: “bebes” – Ipiros


Ultrasound: “bilies” – Kozani


Ultrasound: “tsafounia” – Kriti