ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα και για να ζητήσετε επιπλέον ερευνητικό ή άλλου είδους υλικό από το πρόγραμμά μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο <vocalectGR@gmail.com>.